دارو سازی در ایتالیا
دوره داروسازی در ایتالیا معمولاً يك دوره 5 ساله پيوسته ميباشد كه در پايان آن متقاضي به عنوان داروساز ميتواند مشغول به فعاليت شود.
مدرك اين دوره معادل فوق ليسانس در ايران ميباشد ، تا سال ٢٠١٩ اين دوره تنها در دانشگاه تورورگاتا رم به زبان انگليسي ارائه مي شده است
كه همراه با آزمون ورودي بوده و اين آزمون در دانشگاه تورورگاتا رم انجام می شود

آزمون دقيقاً مشابه آزمون IMAT پزشكي هست با اين تفاوت كه در همان دانشگاه برگزار ميگرد و بايد حتماً در ايتاليا حضور پيدا كنيد

از سال تحصيلي ٢٠٢٠ اين دوره در دانشگاه بولونيا نيز به زبان انگليسي ارائه شده است كه فاقد آزمون ورودي بوده و پذيرش بر اساس نمرات دبيرستان و اولويت و ارزیابی دانشگاه صورت ميگيرد.

دانشگاه به صورت واضح حداقل نمره و یا مدارک مورد نیاز را اعلام نکرده است ولی قطعا مشخص است که این پذیرش کاملا رقابتی است

و بسته به صلاحدید هیئت علمی دانشگاه مربوطه صورت میگیرد.

دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در کشور ایتالیا در رشته داروسازی زا دارند

می توانند با مشاورین موسسه رهپویان در تماس باشند که مشاورین ما بهترین پیشنهاد ها جهت دریافت بورسیه استانی

و تحصیل رایگان در ایتالیا و پذیرش تحصیلی انجام دهند