تحصیل در رشته های مدیریت و نوآوریدانشگاه کاتولیک میلان تحصیل در ایتالیا
Food Processing Innovation Tradition
نام رشته : فرآوری مواد غذایی نوآوری و سنت
دانشگاه: کاتولیک
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پاویا تحصیل در ایتالیا
Entrepreneurship and Innovation
نام رشته : کارآفرینی و نوآوری
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه تورورگاتا رم تحصیل در ایتالیا
Innovation Management
نام رشته : مدیریت و نوآوری
دانشگاه: تورورگاتا
شهر: رم
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Industrial and Technological Innovation
نام رشته : تولید صنعتی و نوآوری فناوری
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه بوککنی میلان تحصیل در ایتالیا
Management of Innovation Technology
نام رشته : مدیریت اقتصادی نوآوری و فناوری
دانشگاه: بوککنی
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سالرنو تحصیل در ایتالیا
Business Innovation and Informatics
نام رشته : نوآوری و انفورماتیک کسب و کار
دانشگاه: سالرنو
شهر: سالرنو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ازاد بولزانو تحصیل در ایتالیا
Entrepreneurship and Innovation
نام رشته : کارآفرینی و نوآوری
دانشگاه : بولزانو
شهر: بولزانو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ازاد بولزانو تحصیل در ایتالیا
Food Sciences for Innovation
نام رشته : علوم غذایی برای نوآوری و اصالت
دانشگاه: بولزانو
شهر: بولزانو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی