تحصیل در رشته نرم افزارجنوا
web technology and cloud computer
نام رشته : مهندسی اینترنت و مولتی مدیا
دانشگاه: جنوا
شهر: جنوا
اپلیکیشن فی : ندارد
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
web technology and cloud computer
نام رشته :;مهدنسی علوم داده
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
اپلیکیشن فی : ندارد
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
web technology and cloud computer
نام رشته : مهندسی امنیت سایبری استراژی و حاکمیت
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
اپلیکیشن فی : 50یورو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
web technology and cloud computer
نام رشته : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه: پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
اپلیکیشن فی : ندارد
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
web technology and cloud computer
نام رشته : مهندسی علوم داده
دانشگاه: پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
اپلیکیشن فی : ندارد
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
web technology and cloud computer
نام رشته : مهندسی ICT و هوشمند سازی
دانشگاه: پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
اپلیکیشن فی : ندارد
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه تورورگاتا رم تحصیل در ایتالیا
web technology and cloud computer
نام رشته : مهندسی اینترنت و ICT
دانشگاه: تراورگاتا
شهر: تراورگاتا
اپلیکیشن فی : ندارد
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی