تحصیل در رشته علوم انفورماتیک و اطلاعاتدانشگاه ازاد بولزانو تحصیل در ایتالیا
informatics and information sci
نام رشته : مهندسی نرم افزار و اطلاعات
دانشگاه: آزاد بولزانو
شهر: بولزانو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

جنوا
informatics and information sci
نام رشته :مهندسی اینترنت و مالتی مدیا
دانشگاه: جنوا
شهر: جنوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
informatics and information sci
نام رشته : ICT برای اینترنت و چندرسانه ای
دانشگاه: سپینزا
شهر: رم
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
informatics and information sci
نام رشته : مهندسیبیوانفورماتیک برای محاسبات
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
informatics and information sci
نام رشته :الکترونیک و ارتباطات
دانشگاه: سیه نا
شهر: سیه نا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
informatics and information sci
نام رشته : علوم کامپیوتر
دانشگاه: ونیز
شهر: ونیز
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی