تحصیل در رشته علوم داده و داده های بزرگدانشگاه ازاد بولزانو تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته :علوم داده محاسباتی
دانشگاه: بولزانو
شهر: بولزانو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

جنوا
Data Science and Big Data
نام رشته :مهندسی برای استراتژیک و امنیت
دانشگاه: جنوا
شهر: جنوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه بوککنی میلان تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته : علوم داده بر کسب و کار
دانشگاه: بوککنی
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته : فیزیک داده ها
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته : علوم داده ها
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته : مهندسی علوم داده ها
دانشگاه: پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه تورورگاتا رم تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته :نوآوری و انفورماتیک تجارت
دانشگاه: سالرنو
شهر:سالرنو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سپینزا رم تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته : مهندسی علوم داده
دانشگاه: سپینزا
شهر: رم
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه تورورگاتا رم تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته : علوم داده
دانشگاه: توراورگاتا
شهر: رم
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ازاد بولزانو تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته :علوم داده
دانشگاه: ترینتو
شهر: ترینتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه تریسته تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته : علم داده و محاسبات علمی
دانشگاه: تریسته
شهر: تریسته
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه تورین تحصیل در ایتالیا
Data Science and Big Data
نام رشته :تصادفی و علم داده
دانشگاه: تورین
شهر: تورین
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی