تحصیل در رشته نرم افزاردانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Software Engineering
نام رشته : مهندسی کامپیوتر و نرم افزار
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سپینزا رم تحصیل در ایتالیا
Software Engineering
نام رشته : مهندسی نرم افزار
دانشگاه: سپینزا
شهر: رم
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
Software Engineering
نام رشته : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه: سپینزا
شهر: رم
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
Software Engineering
نام رشته : مهندسی نرم افزار
دانشگاه: بولزانو
شهر: بولزانو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی