تحصیل در رشته مهندسی خودرو و اتوماسیوندانشگاه پاویا تحصیل در ایتالیا
Industrial Automation Engineering
نام رشته : مهندسی اتوماسیون صنعتی
دانشگاه: پاویا
شهر: پاویا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
Automotive Engineering
نام رشته : مهندسی خودرو
دانشگاه: پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Automation & Control Engineering
نام رشته : اتوماسیون و مهندسی کنترل
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Mobility Engineering
نام رشته : مهندسی تحرک
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی