تحصیل در رشته مهندسی قدرت و انرژیجنوا
Energy Engineering
نام رشته : مهندسی انرژِی
دانشگاه: جنوا
شهر: جنوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ترنتو تحصیل در ایتالیا
Energy Engineering
نام رشته : مهندسی انرژِی
دانشگاه: ترنتو
شهر: ترنتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک تورین تحصیل در ایتالیا
Energy and Nuclear Engineering
نام رشته : مهندسی انرژی هسته ای
دانشگاه: پلی تکنیک تورین
شهر: تورین
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Nuclear Engineering
نام رشته : مهندسی انرژِی هسته ای
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پیزا تحصیل در ایتالیا
Nuclear Engineering
نام رشته : مهندسی انرژِی هسته ای
دانشگاه: پیزا
شهر: پیزا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Energy Engineering
نام رشته : مهندسی انرژِی
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ازاد بولزانو تحصیل در ایتالیا
Energy Engineering
نام رشته : مهندسی انرژِی
دانشگاه: بولزانو
شهر: بولزانو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی