تحصیل در رشته مهندسی محیط زیستجنوا
Engineering for Natural Risk
نام رشته : مهندسی برای مدیریت ریسک طبیعی
دانشگاه: جنوا
شهر: جنوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پاویا تحصیل در ایتالیا
Civil for Mitigation of Risk from Natural
نام رشته : عمران برای کاهش از خطرات طبیعی
دانشگاه: پاویا
شهر: پاویا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

جنوا
Environmental Engineering
نام رشته : مهندسی محیط زیست
دانشگاه: جنوا
شهر: جنوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
Environmental Engineering
نام رشته : مهندسی محیط زیست
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Environmental Engineering
نام رشته : مهندسی محیط زیست
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Energy Engineering
نام رشته : مهندسی انژی
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Geo Informatics Engineering
نام رشته : مهندسی ژئو انفورماتیک
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: پلی تکنیک میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی