تحصیل در رشته مهندسی پزشکیدانشگاه پیزا تحصیل در ایتالیا
Bionics Engineering
نام رشته : مهندسی بیونیک
دانشگاه: پیزا
شهر: پیزا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه تریسته تحصیل در ایتالیا
Medical Physics
نام رشته : فیزیک پزشکی
دانشگاه: تریسته
شهر: تریسته
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پلی تکنیک میلان تحصیل در ایتالیا
Miomedical Engineering
نام رشته : مهندسی پزشکی
دانشگاه: پلی تکنیک میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
Industrial Bioengineering
نام رشته : مهندسی زیست صنعتی
دانشگاه: فدریکو
شهر: ناپل
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی