تحصیل در رشته بیوتکنولوژیدانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
medical bio technologies
نام رشته : فن آوری های زیست پزشکی
دانشگاه: سیه نا
شهر: سیه نا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
pharmacetutical biotechnologies
نام رشته : بیوتکنولوژی های دارویی
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
medical biotechnologies
نام رشته : بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه بلونیا تحصیل در ایتالیا
medical biotechnology
نام رشته : بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه: بلونیا
شهر: بلونیا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه ترنتو تحصیل در ایتالیا
molecular biotechnology
نام رشته : بیوتکنولوژی مولکولی
دانشگاه: ترینتو
شهر: ترینتو
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
sustainable industrial pharmaceutical biotechnology
نام رشته : بیوتکنولوژی دارویی صنعتی پایدار
دانشگاه: سیه نا
شهر: سیه نا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
biotechnologies of human reproduction
نام رشته : بیوتکنولوژی های تولید مثل انسان
دانشگاه: سیه نا
شهر: سیه نا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه تورورگاتا رم تحصیل در ایتالیا
biotechnology
نام رشته :بیوتکنولوژی
دانشگاه: تاروگاتو
شهر: رم
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه پادوا تحصیل در ایتالیا
biotechnologies for food science
نام رشته : بیوتکنولوژی برای علوم غذایی
دانشگاه: پادوا
شهر: پادوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

میلان
Biotechnology and Medical Biology
نام رشته : بیوتکنولوژی و زیست پزشکی
دانشگاه: میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

میلان
Safety of Xenobiotics and Biotechnological
نام رشته : ایمنی زنوبیوتیک و بیوتکنولوژی
دانشگاه: میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

میلان
Medical Biotechnology and Molecular Medicine
نام رشته : بیوتکنولوژی پزشکی و پزشکی مولکولی
دانشگاه: میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

میلان
Pharmaceutical biotechnology
نام رشته : بیوتکنولوژی دارویی
دانشگاه: میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

میلان
Molecular biotechnology and Bioinformatics
نام رشته : بیوتکنولوژی مولکولی و بیوانفورماتیک
دانشگاه: میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

میلان
Molecular biotechnology and Bioinformatics
نام رشته : بیوتکنولوژی مولکولی و بیوانفورماتیک
دانشگاه: میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه سیه نا تحصیل در ایتالیا
Biotechnology for the bioeconomy
نام رشته : بیوتکنولوژی برای زیست اقتصادی
دانشگاه: میلان
شهر: میلان
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

جنوا
Medical-Pharmaceutical Biotechnology
نام رشته : بیوتکنولوژی پزشکی-دارویی
دانشگاه: جنوا
شهر: جنوا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه بلونیا تحصیل در ایتالیا
Pharmaceutical Biotechnology
نام رشته :بیوتکنولوژی دارویی
دانشگاه: بلونیا
شهر: بلونیا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

دانشگاه بلونیا تحصیل در ایتالیا
Medical Biotechnology
نام رشته : بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه: بلونیا
شهر: بلونیا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 2سال
زبان تحصیل: انگلیسی

زیست‌فناوری یا بیوتکنولوژی، به‌مفهوم به‌کارگیری سامانه‌های زنده و جانداران برای توسعه یا تولید محصولات یا هر گونه کاربرد

فناورانه که از سامانه‌های زیستی، جانداران یا مشتقات آن استفاده می‌کند تا محصولات یا فرایندهای خاصی را ایجاد یا اصلاح نماید، به‌کار برده‌شد.

به‌طور کلی هر گونه کنش هوشمندانه بشر در آفرینش، بهبود و عرضهٔ فراورده‌های گوناگون با استفاده از جانداران،

به ویژه از راه دستکاری آن‌ها در سطح مولکولی در حوزه این مهم‌ترین، پاک‌ترین و اقتصادی‌ترین فناوری حاضر یعنی زیست‌فناوری، جای می‌گیرد.

نام این دانش از این رو در ایران با نام «بیوتکنولوژی» شناخته می‌شود که تقریباً در همهٔ کشورهای جهان با همین نام شناخته می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار جهانی زیست‌فناوری تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۷۲۷٫۱ میلیارد دلار آمریکا برسد.

زیست‌فناوری از جمله واژه‌های پر سرو صدای سال‌های گذشته‌است. این واژه را درست یا نادرست به مفهوم همه‌چیز برای مردم به‌کار می‌برند. بیوتکنولوژی را در یک تعریف کلی به‌کارگیری ریزاندامگان یا جانداران یا فرایندهای زیستی در صنایع تولیدی یا خدماتی دانسته‌اند.

تعریف ساده این پدیدهٔ نوین عبارت است از دانشی که کاربرد یکپارچه علوم پایه‌ای مانند ژنتیک، زیست‌شیمی، زیست‌شناسی

سلولی، بافت‌شناسی، میکروب‌شناسی و فناوری‌های تولید را در سامانه‌های زیستی به دلیل استفاده‌ای که در سرشت میان‌رشته‌ای

علوم دارد مطالعه می‌کنند

دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در ایتالیا

جهت تحصیل در رشته بیوتکنولوژی را دارند می توانند با مشاورین موسسه ما در تماس باشند.