تحصیل در رشته بیوپزشکی


متقاضیان محترم جهت تحصیل در ایتالیا برای رشته بیوپزشکی می توانند با موسسه رهپویان در تماس باشند.

لینک های مفید:

پزشکی در ایتالیا

دانشگاه های ایتالیا

تحصیل رایگان در ایتالیا

بورسیه تحصیلی در ایتالیا

پذیرش تحصیلی در ایتالیا