رشته ژنتیک تحصیل در مقطع کارشناسیدانشگاه بلونیا تحصیل در ایتالیا
Genomics
نام رشته : ژنتیک
دانشگاه : بولونیا
شهر: بولونیا
بورسیه: دارد
مدت تحصیل: 4 سال
توضیحات: زیر مجموعه علوم تجربی