بورسه دانشگاه ایتالیا

نوامبر 22, 2023

شروع پذیرش دانشگاه پاویا + لیست رشته های سال 25-2024

مقدمه: دانشگاه پاویا یکی از مؤسسات برجسته آموزش عالی در ایتالیا است که به تاریخ چندین دهه‌ی پرافتخار خود، به عنوان یک قطب علمی و فرهنگی […]