شروع پذیرش دانشگاه پادوا

اکتبر 31, 2021

شروع پذیرش دانشگاه پادوا

دانشگاه پادووا در ایتالیا در سال 1222 و پس از دانشگاه بولونیا تاسیس شد. این دانشگاه به دومین دانشگاه قدیمی تاریخ مدرن ایتالیا تبدیل شد. همچنین […]