پروسه صدور ویزای تحصیلی ایتالیا

می 10, 2021

پروسه صدور ویزای تحصیلی جهت ثبت نام در دانشگاه ، سال تحصیلی 2021-2022

ارائه درخواست و گرفتن وقت کلیه دانشجویانی که قصد تحصیل در ایتالیا دریکی از مقاطع کارشناسی در ایتالیا یا کارشناسی ارشد در ایتالیا و یا دکترا […]